2023
Baas saagitase: t/ha Hind  x Kulunorm =  KOKKU
Külviseeme:
0
Väetised:
0
0
0
Herbitsiidid:
0
0
0
Fungitsiidid:
0
0
0
Kasvuregulaatorid:
0
0
0
Leheväetised:
0
0
0
Tööde kulu:
Põllu / mullaharimine 0
Külvamine 0
Väetamine 0
Pritsimine 0
Koristuskulu 0
0
Transport + kuivatamine 0
Kulud kokku: 0
Saagi kokkuostu hind: 0
Kasum / kahjum 0 €/ha